niedziela
kolejny dzień przerwy w pracy, ale za to całe Luton na pieszo                                                                                            byliśmy w Peterborough

...my new residence streetmy new atelier...